Statut Spółki


Statut Cemat'70

Sprawozdanie finansowe z opinią biegłego rewidenta oraz Sprawozdanie Zarządu


Sprawozdanie finansowe 2018
Sprawozdanie z badania CeMat'70 2018
Sprawozdanie zarządu CeMat'70 2018

Informacja o ostatnich posiedzeniach

Komunikat z dn. 22.05.2019r. Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostało zamieszczone w MSiG nr 98/2019(5737) poz. 26240 z dn. 22.05.2019