Struktura akcji (stan na 31.12.2019 r.)

 

                                                                                                                                 

AKCJONARIUSZ ILOŚĆ AKCJI % UDZ. W KAP. ILOŚĆ GŁ. NA WZ % GŁ. NA WZ
Pracownicy 350  7.012  6,68  7.012  6,68
CEMAT REAL ESTATE S.A. 94.542 90,04 94.542 90,04
Pozostali (Firmy - 9, Inni - 2)

 Firmy - 3.310

Inni - 136

Firmy - 3,15

Inni - 0,13

 Firmy - 3310

Inni - 136

Firmy - 3,15

Inni - 0,13

RAZEM 105.000 100,00 105.000 100,00