Struktura akcji (stan na 31.12.2018 r.)

 

                                                                                                                                 

AKCJONARIUSZ ILOŚĆ AKCJI % UDZ. W KAP. ILOŚĆ GŁ. NA WZ % GŁ. NA WZ
Pracownicy 350  7.059  6,72  7.059  6,72
CEMAT REAL ESTATE S.A. 93.135 88,70 93.135 88,70
Pozostali 13  4.806 4,58  4.806 4,58
RAZEM 105.000 100,00 105.000 100,00