Struktura akcji (stan na 01.01.2018 r.)

 

Struktura Akcjonariatu Spólki CeMat '70 SA

 

AKCJONARIUSZ ILOŚĆ AKCJI % UDZ. W KAP. ILOŚĆ GŁ. NA WZ % GŁ. NA WZ
Pracownicy 400  8.047  7.66  8.047  7.66
CEMAT REAL ESTATE S.A. 91.452 87.1 91.452 87.1
Pozostali 16  5.501 5.24  5.501  5.24
RAZEM 105.000 100,00 105.000 100,00