Struktura akcji (stan na 09.07.2018 r.)

 

                                                                                                                                 

AKCJONARIUSZ ILOŚĆ AKCJI % UDZ. W KAP. ILOŚĆ GŁ. NA WZ % GŁ. NA WZ
Pracownicy 356  7.182  6,84  7.182  6.84
CEMAT REAL ESTATE S.A. 92.542 88.14 92.542 88.14
Pozostali 14  5.276 5.02  5.276  5.02
RAZEM 105.000 100,00 105.000 100,00