Struktura akcji (stan na 01.09.2017 r.)

 

Struktura Akcjonariatu Spólki CeMat '70 SA

 

AKCJONARIUSZ ILOŚĆ AKCJI % UDZ. W KAP. ILOŚĆ GŁ. NA WZ % GŁ. NA WZ
Pracownicy 400  8.047  8.76  8.047  8,76
CEMAT REAL ESTATE S.A. 91.452 87.09 91.452 87.09
Pozostali 16  5.501  4.14  5.501  4,14
RAZEM 105.000 100,00 105.000 100,00