Władze spółki (wg. stanu na dzień 22.02.2017 r.)


Zarząd
Imię i nazwisko Funkcja   Data powołania
Abdelmottaleb Doulan Prezes Zarządu   31.12.2013 r.
Rada Nadzorcza
Imię i nazwisko Funkcja Reprezentuje Data powołania
Jens Borelli-Kjaer Przewodniczący
Rady Nadzorczej
Cemat A/S Dania
d. Topsil Gh

19.06.2016

IX kadencja

Joanna Iwanowska-Nielsen Członek RN CeMat A/S Dania

1.01.2017r.

IX kadencji

Eivind Dam Jensen Członek RN CeMat A/S Dania

1.01.2017 r.

IX kadencji

Piotr Wójcik Członek RN

Cemat '70 SA

17.06.2016 r.

IX kadencji

Dariusz Kiraga Sekretarz RN

Cemat '70 SA

28.07.2016 r.

VIII kadencji