Władze spółki (wg. stanu na dzień 21.01.2020 r.)


Zarząd
Imię i nazwisko Funkcja   Data powołania
Jarosław Lipiński Prezes Zarządu   16.10.2018 r.
Dariusz Biesiadecki Wiceprezes Zarządu   20.06.2018 r.
Rada Nadzorcza
Imię i nazwisko Funkcja Reprezentuje Data powołania
Frede Causen

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

od 15.10.2019r.

Cemat A/S Dania

11.06.2018r.

IX kadencji

Joanna Iwanowska-Nielsen Członek RN CeMat A/S Dania

1.01.2017r.

IX kadencji

Eivind Dam Jensen Członek RN CeMat A/S Dania

1.01.2017 r.

IX kadencji

Piotr Wójcik Członek RN

Cemat '70 SA

27.05.2019 r.

IX kadencji

Dariusz Kiraga Członek RN

Cemat '70 SA

27.06.2018 r.

IX kadencji