Władze spółki (wg. stanu na dzień 16.10.2018 r.)


Zarząd
Imię i nazwisko Funkcja   Data powołania
Jarosław Lipiński Prezes Zarządu   16.10.2018 r.
Dariusz Biesiadecki Wiceprezes Zarządu   20.06.2018 r.
Rada Nadzorcza
Imię i nazwisko Funkcja Reprezentuje Data powołania
Frede Causen Przewodniczący
Rady Nadzorczej
Cemat A/S Dania  
Joanna Iwanowska-Nielsen Członek RN CeMat A/S Dania

1.01.2017r.

IX kadencji

Eivind Dam Jensen Członek RN CeMat A/S Dania

1.01.2017 r.

IX kadencji

Piotr Wójcik Członek RN

Cemat '70 SA

17.06.2016 r.

IX kadencji

Dariusz Kiraga Sekretarz RN

Cemat '70 SA

28.07.2016 r.

VIII kadencji